Esmira RZ F1

Сорт с големи еднакво оцветени розови плодове. Растенията са компактни със среден
растеж и отлична раннозрялост. Плодовете са сочни, с отличен вкус и тегло от 200-250 гр.
Препоръчва се за пролетно реколтиране.
HR:ToMV:0-2/Ff: A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0